Стратегиялық бағыт 2.

 

Экономиканың жеделдетілген  диверсификациясын ғылыми қамтамасыз ету

 Университеттің ғылыми-зерттеу қызметі төмендегі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) жаңа технологиялық машиналарды жасақтау мен жетілдіру;

2) ақпараттық технологиялар және технологиялық үдерістерді үлгілеу;

3) мұнай-газ кен орындарын барлау, ұңғыларды бұрғылау;

4) мұнай химиясы, көміртекті өңдеу;

5) геоэкология және өңірдің табиғи байлығын қорғау;

6) энергияның балама көздерін қолдану;

7) мұнай-газ саласының экономикасы, басқару және менеджменті;

8) Каспий маңы елдерінің әдеби-тілдік мұраларын ұлттық-мәдени құндылықтар контексінде зерттеу;

9) Каспий бойы халықтарының этнопедагогикалық ойлары мен этномәдени танымдарының тарихы мен әдіснамасын зерттеу;

10) Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының инновациялық әлеуеті;

11) Қазақстанның жасыл экономикаға өтуінің экономикалық аспектілері;

12) өңірдің әлеуметтік-экономикалық деңгейін көтеру: жаңаның жайы және сараптау;

13) Негізгі қорларды есепке алудың теориялық және әдіснамалық аспектілері;

14) Маңғыстау ақын-жазушылары шығармашылығының көркемдік ерекшеліктері;

15) ЖОО-да тұлғаға бағдарланған оқыту мен тәрбиелеуді психологиялық қамтамасыз ету;

16) кәмелетке толмағандар арасындағы девиантты және суицидтік құлықты балалармен жұмыс;

17) Болашақ педагогтар  тұлғасының  бағыттылығын зерттеу;

18) Шетел тіліне тұлғалық-бағдарлық оқыту;

19) ҚР-дағы құқықтық реформалардың негізгі бағыттары;

Университеттегі ғылыми-зерттеу жұмыстары сондай-ақ қолданбалы, шаруашылық келісімдегі шарттар бойынша да жүргізіледі.