Өндірістік экология саласы бойынша магистерлерді даярлаудың қазіргі заманға сай жүйесін құру

Темпус бағдарламасының Қазақстандағы ұлттық кеңсесі

http://www.tempuskaz.kz/index.php/ru/parttempus.html, http://www.iemast.info/

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-і ТЕМПУС IV бағдарламасы аясында 517346-TEMPUS-1-2011-1-SE-TEMPUS-JPCR «Өндірістік экология саласы бойынша магистерлерді даярлаудың қазіргі заманға сай жүйесін құру» жобасын жүзеге асырады.

 

Қазақстандағы студенттік өзін-өзі басқару және демократиялық қатысым

Темпус бағдарламасының Қазақстандағы ұлттық кеңсесі

http://www.tempuskaz.kz/index.php/ru/parttempus.html

Ш. Есенов атындағы КМТИУ ТЕМПУС IV бағдарламасы аясында СТУДИК 516802-TEMPUS-1-2011-1-KZ-TEMPUS-SMGR «Қазақстандағы студенттік өзін-өзі басқару және демократиялық қатысым» (STUdents self-governance and Democratic Involvement in Kazakhstan) жобасын жүзеге асырады.