2017-18 оқу жылы

бакалавриатта ОҚУ ақысы

1. «Білім беру» мамандықтарының топтары бойынша күндіз оқу: 443 300 теңге оқу жылы үшін 

№№

Мамандықтың коды мен аталымы

1.

 5В010200- Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

2.

 5В010300-Педагогика және психология

3.

 5В010800-Дене шынықтыру және спорт

4.

 5В010900-Математика

5.

 5В011000-Физика

6.

 5В011100-Информатика

7.

 5В011300-Биология

8.

 5В011400-Тарих

9.

 5В011600-География

10.

 5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті

11.

 5В011800-Орыс тілі және әдебиеті

12.

 5В011900-Шет тілі: екі шетел тілі

 

2. «Техникалық ғылымдар және технология» мамандықтарының топтары бойынша күндіз оқу: 346 600 теңге оқу жылы үшін

№№

Мамандықтың коды мен аталымы

1.

 5В070300-Ақпараттық жүйелер

2.

 5В070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

3.

 5В070800-Мұнай-газ ісі

4.

 5В071200-Машина жасау

5.

 5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

6.

 5В071500-Теңіз техникасы және технологиялары

7.

 5В071800-Электр энергетикасы

8.

 5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

9.

 5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар

10.

 5В072900-Құрылыс

11.

 5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

12.

 5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология

 

3. «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Әлеуметтік ғылым және бизнес», «Жаратылыс тану», «Қызметтер» мамандықтарының топтары бойынша күндіз оқу: 342 900 теңге оқу жылы үшін

№№

Мамандықтың коды мен аталымы

1.

 5В020200-Халықаралық қатынастар

2.

 5В020700-Аударма ісі

3.

 5В030100-Құқықтану

4.

 5В050600-Экономика

5.

 5В050700-Менеджмент

6.

 5В050800-Есеп және аудит

7.

 5В050900-Қаржы

8.

 5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару

9.

 5В060800-Экология

10.

 5В090100-Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

11.

 5В090200-Туризм

12.

 5В090300-Жерге орналастыру

13.

 5В090700-Кадастр

 

4. Қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша сырттай оқу: 292 000  теңге оқу жылы үшін.

5. Жоғары білім негізінде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша кешке оқу320 000  теңге оқу жылы үшін.