Бакалавриат мамандықтары (оқу мерзімі 2 жылдан 4 жылға дейін):

 

Рет.
№№

Мамандықтардың топтары және
мамандықтар аталымы

Таңдау
бойынша пән

Бейіндік пән

 

1. «Білім беру» мамандықтар тобы:

1.

5В010200-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Биология

Математика

2.

5В010300-Педагогика және психология

Биология

Биология

3.

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

Екі шығарма-шылық емтихан

Бірінші шығар-машылық емтихан

4.

5В010900-Математика

Физика

Математика

5.

5В011000-Физика

Физика

Физика

6.

5В011100-Информатика

Физика

Математика

7.

5В011300-Биология

Биология

Биология

8.

5В011400-Тарих

Дүниежүзілік тарих

Дүниежүзілік тарих

9.

5В011600-География

География

География

10.

5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ әдебиеті

Қазақ тілі

11.

5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс әдебиеті

Орыс тілі

12.

5В011900-Шет тілі: екі шетел тілі

Шет тілі

Шет тілі

 

2. «Гуманитарлық ғылымдар» мамандықтар тобы:

13.

5В020200-Халықаралық қатынастар

Шет тілі

Шет тілі

14.

5В020700-Аударма ісі

Шет тілі

Шет тілі

 

3. «Құқық» мамандықтар тобы:

15.

5В030100-Құқықтану

Дүниежүзілік тарих

Дүниежүзілік тарих

 

4. «Әлеуметтік ғылымдар және бизнес» мамандықтар тобы:

16.

5В050600-Экономика

География

Математика

17.

5В050700-Менеджмент

География

Математика

18.

5В050800-Есеп және аудит

География

Математика

19.

5В050900-Қаржы

География

Математика

20.

5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару

География

Математика

 

5. «Жаратылыстану» мамандықтар тобы:

21.

5В060800-Экология

Биология

Биология

 

6. «Техникалық ғылымдар және технологиялар» мамандықтар тобы:

22.

5В070300-Ақпараттық жүйелер

Физика

Математика

23.

5В070600- Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

Физика

Математика

24.

5В070800-Мұнай-газ ісі

Физика

Математика

25.

5В071200-Машина жасау

Физика

Математика

26.

5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Физика

Математика

27.

5В071500-Теңіз техникасы мен технологиялары

Физика

Математика

28.

5В071800-Электр энергетикасы

Физика

Математика

29.

5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Химия

30

5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар

Физика

Физика

31.

5В072900-Құрылыс

Физика

Математика

32.

5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Физика

Математика

33.

5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология 

Физика

Математика

 

7. «Қызмет көрсету» мамандықтар тобы:

34.

5В090100-Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

Физика

Математика

35.

5В090200-Туризм

География

География

36.

5В090300-Жерге орналастыру

География

Математика

37.

5В090700-Кадастр

География

География