2014 жылы Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да бар мамандықтарға

Қазақстан бойынша бөлінген мемлекеттік білім беру гранттары туралы мәліметтер

(қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша 3 жыл сырттай оқу)

Шифр Мамандықтар аталымы Оқыту тілі Бөлінген гранттар саны Бір орынға конкурс Грант бөлінген    ең төмен балл
жалпы конкурс ауылдық квота
1 5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі қазақша 10 23,4 96            -    
орысша 5 7,6 80 80
2 5В010300 Педагогика және психология қазақша 13 30,77 86            -    
орысша 7 14,43 75 56
3 5В010800 Дене шынықтыру және спорт қазақша 21 10,9 90 65
орысша 12 7,75         -     74
4 5В010900 Математика қазақша 7 8 80            -    
орысша 3 3 55            -    
5 5В011000 Физика қазақша 7 2,86 80            -    
орысша 3 0,33 55            -    
6 5В011100 Информатика қазақша 13 10,38 86 66
орысша 7 1,57 72            -    
7 5В011300 Биология қазақша 7 31,14 82 76
орысша 3 20,33 66            -    
8 5В011400 Тарих қазақша 13 0,46 62            -    
орысша 7 0,14 75            -    
9 5В011600 География қазақша 7 0,71 56            -    
орысша 3 1,33 51            -    
10 5В011700 Қазақ тілі және әдебиеті қазақша 40 5,38 70 70
орысша - 0         -                -    
11 5В011800 Орыс тілі және әдебиеті қазақша - 0         -                -    
орысша 25 0,32 50            -    
12 5В011900 Шет тілі: екі шетел тілі қазақша 52 4 76 51
орысша 28 2,46 64            -